Armia

 

godloakdSiły zbrojne Królestwa Dreamlandu stanowi Armia Królewska. Jest to organizacja militarna, mundurowa i zbrojna, mająca bardzo długą tradycję, sięgającą swoimi korzeniami początków istnienia Królestwa Dreamlandu. Armia funkcjonuje na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa Dreamlandu. Akt ten już w pierwszych zapisach zakłada współdziałanie Armii Królewskiej z Królewskimi Służbami Informatycznymi, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne państwa.

Najwyższym Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król. Najwyższym dowódcą wojskowym jest Marszałek Armii Królewskiej, który jest powoływany na urząd przez Króla.

Armia Królewska jest armią zawodową. Służą w niej ochotnicy. Niemniej w Królewskich Wojskach Lądowych istnieje podział na wojska koronne (zawodowe) i na pospolite ruszenie, które mogą formować prowincje i miejscowości oraz osoby niewojskowe posiadające tytuły honorowe. Reguły formowania pospolitego ruszenia są ściśle określone.

Armia Królewska składa się z pięciu rodzajów sił zbrojnych. Należą do nich:

  1. Królewskie Wojska Lądowe
  2. Królewskie Siły Powietrzne
  3. Królewska Marynarka Wojenna
  4. Królewskie Wojska Specjalne
  5. Gwardia Królewska

Armia Królewska składa się również z dwóch rodzajów służb wojskowych. Są nimi:

  1. Królewska Żandarmeria Wojskowa
  2. Królewska Agencja Wywiadowcza

Organizacja Armii Królewskiej, rodzajów sił zbrojnych i rodzajów służb wojskowych zależy od Marszałka Armii Królewskiej.

STRUKTURA ARMII KRÓLEWSKIEJ I SZTABU GENERALNEGO