Historia

 

Marszałek „sierpniowy” – Mateusz Sowiński
15. sierpnia 2011 – 14. grudnia 2011

15 sierpnia 2011 roku Regent Królestwa Dreamlandu JKW Artur Piotr powołał na urząd Marszałka Armii Królewskiej JE sir Mateusza Sowińskiego, który niezwłocznie przystąpił do wdrażania reform. Już w dniu swego powołania nowy Marszałek wprowadził nowe stopnie wojskowe w siłach zbrojnych oraz urządził nową strukturę sił zbrojnych jak i Sztabu Generalnego. Uhonorowano go za to nadaniem stopnia marszałka. Ustanowiono łącznie 17 stopni wojskowych w podziale na dwie grupy: pierwszą dla KWL, KSS i KSP oraz drugą dla KMW. Armia Królewska miała składać się z czterech rodzajów sił zbrojnych: Królewskich Wojsk Lądowych, Królewskich Sił Specjalnych, Królewskich Sił Powietrznych i Królewskiej Marynarki Wojennej. Ich dowódcy tworzyli razem z Marszałkiem Armii Królewskiej oraz dyrektorami pięciu departamentów Sztab Generalny Armii Królewskiej. Ruszył wówczas także obecny serwis internetowy Armii Królewskiej. Uprzednio obowiązujący Regulamin Armii Królewskiej zamieniono na Protokół Żołnierza regulujący zasady służby wojskowej.

Oprócz nowych struktur i zasad służby wojskowej Marszałek zorganizował pobór do wojska, rozpoczęty oficjalnie 16 sierpnia 2011 roku. Na efekty rekrutacji nie trzeba było długo czekać, gdyż 20 sierpnia do Armii Królewskiej wcielono: JE Michała barona Nadolanczyka w stopniu starszego szeregowego (służbę rozpoczął w Dywizjonie Obrony Powietrznej); JE Tomasza barona Barneya w stopniu pułkownika, którego mianowano jednocześnie dowódcą Królewskich Wojsk Lądowych. Wystarczyły tylko dwa dni, aby pierwszy z rekrutów został awansowany na stopień chorążego. W dniu jego awansu do Armii Królewskiej trafił także nowy mieszkaniec Dreamlandu – JE Szymon Błauciak, który otrzymał stopień wojskowy majora i objął dowództwo nad Królewskimi Siłami Specjalnymi. 25 sierpnia 2011 roku majorem został również JE Martin von Viper, który dołączył do chor. Michała Nadolanczyka w Królewskich Siłach Powietrznych – w roli ich dowódcy. Niestety już 3 września 2011 roku Marszałek Sowiński ogłosił o udaniu się na dwutygodniowy urlop, z którego nie udało mu się już wrócić, a ostatnią jego aktywność na forum dyskusyjnym Królestwa odnotowano w październiku. Formalnie pozostał Marszałkiem Armii Królewskiej do grudnia 2011 roku, kiedy na tron Królestwa wstąpił uprzedni mocodawca Sowińskiego w Sztabie Generalnym – już JKM Artur Piotr. Wraz z rychłym zanikiem aktywności naczelnego dowództwa zagubieni nowo powołani żołnierze również nie kontynuowali służby wojskowej.

Marszałek „niewidzialny” – Hans von Witt
14. grudnia 2011 – 18. czerwca 2012

W grudniu 2011 roku doszło do zmiany na tronie Królestwa Dreamlandu. JKW Robert I przekazał koronę JKW Arturowi Piotrowi, który po raz drugi już wstąpił w tę rolę. Tradycyjnie w dniu przekazania Korony odnowiono wszystkie urzędy, w tym te dotyczące Armii Królewskiej. 14 grudnia 2011 roku powołano JE Hansa barona von Witta na stanowisko Marszałka Armii Królewskiej. Nowy MAK szybko doczekał się również awansu na najwyższy stopień wojskowy. Nastąpiło to 2. stycznia 2012 roku mocą postanowienia królewskiego.

Armia Królewska nie znajdowała się w dobrej kondycji – nie prowadzono niemal żadnych działań wynikających z ustawy o obronie. Stopniowo odchodzili kolejni żołnierze powołani przez Marszałka Sowińskiego, a obok nowego głównodowodzącego ostał się tylko Dowódca KWL płk. Tomasz Barney. Faktycznym zajęciem marsz. Hansa von Witta było bieżące administrowanie serwisem Armii Królewskiej oraz wprowadzenie do niego niewielkich zmian. Ostatecznie marsz. Hans wicehrabia von Witt został odwołany z funkcji MAK 18 czerwca 2012 roku przez Regenta Królestwa JKW Pavla Svobodę.