Marszałek Armii Królewskiej

 

Funkcję Naczelnego Wodza w Armii Królewskiej sprawuje Marszałek Armii Królewskiej – jest to najwyższe stanowisko wojskowe żołnierza odpowiedzialnego za sprawowanie głównego dowództwa nad siłami zbrojnymi. Stanowisko ma bardzo długą tradycję sięgającą pierwszych lat XXI wieku. Obecnie szczegóły dotyczące tej funkcji reguluje Ustawa Federalna z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa Dreamlandu. Marszałka Armii Królewskiej powołuje i odwołuje Król Dreamlandu, który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem. Urząd może zostać objęty przez obywatela Królestwa Dreamlandu. Jego sprawowanie wiąże się najczęściej z nadaniem stopnia wojskowego marszałka.


MARSZAŁEK ARMII KRÓLEWSKIEJ

marsz. Daniel von Witt

od 28 września 2012 roku do chwili obecnej


MARSZAŁKOWIE ARMII KRÓLEWSKIEJ

Daniel von Witt
od 28 września 2012 do chwili obecnej

Hans von Witt
od 14 grudnia 2011 do 18 czerwca 2012

Mateusz Sowiński
od 15 sierpnia 2011 do 14 grudnia 2011

Mateusz Conroy Shakur
od 19 lutego 2010 do 28 maja 2011

Alchien d’Archien
od 21 czerwca 2006 do 14 grudnia 2009

Nimitz Reynevan de Rideaux
do 21 czerwca 2006