Misja

 

Armia Królewska ma do wykonywania misję, której znaczenie jest zasadnicze i fundamentalne dla istnienia i rozwoju Królestwa Dreamlandu. Misja ta została w bardzo krótki, ale wymowny sposób określona w Ustawie Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa Dreamlandu. Czytamy tam:

Obroną Królestwa Dreamlandu zajmuje się Armia Królewska (art. 1 ust. 1)

Pierwsze zdanie ustawy określa, że celem działalności Armii Królewskiej jest obrona Królestwa Dreamlandu. A Królestwo stanowi jego terytorium informatyczne (serwer, strony i forum), terytorium przestrzenne, władze i obywatele. Zatem to ich ma chronić Armia Królewska. W obronie terytorium informatycznego współpracuje z Królewskimi Służbami Informatycznymi, które biorą na siebie większą część tego obowiązku obronnego. W pozostałym zakresie Armia musi radzić sobie sama. Sposób wykonywania misji Armii Królewskiej określony jest Doktryną Obrony Królestwa Dreamlandu, oraz wewnętrznymi regulacjami sił zbrojnych.

Armia Królewska stanowi siły zbrojne Królestwa Dreamlandu i jest powołana do obrony Królestwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Pamiętać jednak trzeba, że siły zbrojne mikronacji mają specyficzny charakter i nie mogą (zarówno pod względem prawnym jak i fizycznym) podejmować klasycznych działań militarnych przeciw innym państwom (szczegółowej wiedzy na ten temat dostarcza scholandzka szkoła wojskowości). Mogą natomiast podejmować działania o charakterze obronnym dopasowane do specyfiki mikronacyjnej oraz mogą spełniać szereg innych funkcji uzależnionych od specyfiki, oczekiwań i rozmiarów działalności państwa wirtualnego.

Misję Armii Królewskiej określona została następująco:

Armia Królewska gwarantuje bezpieczeństwo, nienaruszalność i ochronę granic Królestwa oraz Jego obronę, obronę Korony, obywateli i ich interesów w Mikroświecie.