Zadania

 

Armia Królewska wykonuje różne zadania związane z realizacją misji obrony Królestwa. Zależą one głównie od aktualnych uwarunkowań strategicznych, zobowiązań podjętych przez Królestwo wobec innych państw lub organizacji, a także własnych celów rozwojowych, szkoleniowych i innych.

Zadania te można podzielić na:

  • Zadania własne (organizacyjne, operacyjne, szkoleniowe, ćwiczebne, rozwojowe, obronne itp.)
  • Zadania zlecone (sojusznicze, ekspedycyjne, wojenne, obronne, szkoleniowe itp.)