Królewskie Wojska Lądowe

 

Królewskie Wojska Lądowe stanowią trzon Armii Królewskiej i są najliczniej obsadzonym z wszystkich rodzajów wojsk. Celem wojsk lądowych jest zapewnianie bezpieczeństwa granic lądowych, integralności terytorialnej i obrony Królestwa Dreamlandu. Są przeznaczone do prowadzenia działań na lądzie oraz współdziałania z innymi rodzajami wojsk. Specyfika geograficzna Królestwa powoduje, że Królewskie Wojska Lądowe muszą być przygotowane do prowadzenia operacji desantowych zarówno z morza jak i powietrza, dlatego wojska lądowe składają się także z oddziałów powietrzno-desantowych. Z kolei piechota morska stanowi część składową Królewskiej Marynarki Wojennej.

Królewskie Wojska Lądowe składają się z dwóch rodzajów sił:

  • wojsk koronnych – stanowią one regularną armię zawodową ciągle pod bronią, werbowaną i grupowaną przez jednostki wojskowe podległe Marszałkowi Armii Królewskiej,
  • pospolitego ruszenia – stanowi ono armię poborową werbowaną i grupowaną przez szlachtę wedle własnego uznania jednak w ściśle określonych granicach ustawowych. Pospolite ruszenie występuje pod chorągwiami szlachcica, miasta lub prowincji oraz chorągwiami królewskimi.

W skład Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą trzy rodzaje broni: piechota, artyleria i kawaleria.

Oddziały piechoty są fundamentem wojsk lądowych. Mogą służyć do realizacji różnych zadań, dlatego ich uzbrojenie może się różnić. Wyróżnia się tutaj: piechotę lekką (oddziały zmotoryzowane wyposażone w samochody), piechotę górską (oddziały piesze przystosowane do działania w trudnym terenie górzystym), piechotę zmechanizowaną (oddziały zmechanizowane wyposażone nie tylko w samochody, ale też wozy bojowe, transportery opancerzone i lekkie czołgi) i piechotę powietrzno-desantową (oddziały przeznaczone do desantu powietrznego wyposażone w podręczną broń szturmową oraz wyposażenie do działania na tyłach wojsk wroga).

Oddziały kawalerii dzielą się ja jednostki jazdy, jednostki kawalerii pancernej i kawalerii powietrznej. Jazda ma zastosowanie głównie reprezentacyjne i nie ma na współczesnym polu walki praktycznego znaczenia bojowego. Jej zadania przejęły jednostki zmechanizowane i pancerne. Oddziały kawalerii pancernej mogą składać się z lekkich, średnich lub ciężkich czołgów, transporterów opancerzonych, samobieżnych dział dużego kalibru, jednostek inżynieryjnych (saperskich w szczególności) oraz jednostek dowodzenia i zaopatrzenia. Do kawalerii powietrznej wchodzą eskadry śmigłowców bojowych, transportowych i medycznych.

Oddziały artylerii są jednostkami pomocniczymi, które na ogół wchodzą w skład innych jednostek. Mogą także występować w samodzielnych jednostkach, np. przeciwpancernych, przeciwlotniczych. Ich uzbrojenie jest zróżnicowane – od armat polowych, przez moździerze i haubice, po ciężkie armatohaubice i działa samobieżne oraz wyrzutnie rakietowe (mobilne jak i stanowiska stacjonarne).