R PRW w sprawie powołania burmistrza Samanti

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 16 lutego 2014 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Samanti

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Jego Miłość Conrada markiza Darosareier-Stat​toerr (budenmayer.erbok​a@gmail.com) na urząd burmistrza miasta Samanti.

2. Jednocześnie Jego Miłość Conrad markiz Darosareier-Stat​toerr zostaje członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie powołania burmistrza Letrib

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Letrib

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Jego Arcyksiążęcą Wysokość Jacquesa de Brolle (debrolle@poczta.fm) na urząd burmistrza miasta Letrib.

2. Jednocześnie Jego Arcyksiążęca Wysokość Jacques de Brolle zostaje członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie powołania burmistrza Motley

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Motley

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Pana Adamasa Verum (adamasverum@gmail.com) na urząd burmistrza miasta Motley.

2. Jednocześnie Pan Adamas Verum zostaje członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie powołania burmistrza Arony

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Arona

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Pana Michela d’ Agnou-Michalskiego (Vip2002ppl@gmail.com) na urząd burmistrza miasta Arona.

2. Jednocześnie Pan Michel d’ Agnou-Michalski zostaje członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie powołania Przewodniczącego Rady RW

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Republiki Weblandu

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Pana Pawła van der Gibsona (pawel_lech@gazeta.pl) na urząd Przewodniczącego Rady Republiki Weblandu.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie odwołania burmistrza Letrib

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Letrib

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku odwołuję Szymona de la Łatkę (youlatkapl@gmail.com) z urzędu burmistrza miasta Letrib.

2. Jednocześnie Pan Szymon de la Łatka przestaje być członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola hrabina de Willibald

R PRW w sprawie Instytutu Nauki

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania organu Republiki Weblandu – Instytutu Nauki

Art. 1.
1. Na podstawie art. 2. ust. 1. dekretu Prezydenta Republiki Weblandu z dn. 27 sierpnia 2013 o organach Republiki Weblandu, powołuje się organ Republiki Weblandu pod nazwą Instytut Nauki (dalej: Instytut).
2. Instytut działa na terenie całego Królestwa Dreamlandu, z wyszczególnieniem Republiki Weblandu.
3. Siedziba Instytutu znajduje się w Motley, w Republice Weblandu.

Art. 2.
Instytut zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z różnych dziedzin, dotyczących mikronacji, głównie Królestwa Dreamlandu oraz udostępnianiem publikacji związanych z powyższym.

Art. 3.
1. Instytutem zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor może regulować wewnętrznymi zarządzeniami sprawy finansowe i kadrowe placówki, a także inne problemy nieobjęte rozporządzeniem.

Art. 4.
Organem doradczym Dyrektora jest Prezydent Republiki Weblandu.

Art. 5.
Instytut, oprócz środków finansowych otrzymywanych na podstawie art. 3. dekretu Prezydenta Republiki Weblandu z dn. 27 sierpnia 2013 o organach Republiki Weblandu, finansuje się samodzielnie z darowizn lub umów z podmiotami gospodarczymi.

Art. 6
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola wicehrabina de Willibald

 

D PRW o organach Republiki Weblandu

DEKRET
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

o organach Republiki Weblandu

Na podstawie art. 7. ust. 2. Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku stanowi się, co następuje:

Art. 1.
1. Niniejszy dekret reguluje kwestie związane z działalnością organów Republiki Weblandu (dalej: organów Republiki).
2. Organami Republiki w rozumieniu niniejszego dekretu są przedsiębiorstwa i instytucje stanowiące własność Republiki Weblandu (dalej: Republiki).

Art. 2.
1. Prezydent Republiki Weblandu (dalej: Prezydent) tworzy i likwiduje organy Republiki w drodze rozporządzenia.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym określa nazwę organu Republiki, jego cel działania oraz jego wewnętrzne organy zarządzające i doradcze oraz uprawnienia tych pierwszych.

Art. 3.
Organy Republiki finansuje Republika.
a) organ zarządzający każdego organu Republiki rozlicza się przed Prezydentem z otrzymanych od Republiki środków finansowych w ciągu pierwszych 7 dni każdego miesiąca
b) organ zarządzający każdego organu Republiki ma obowiązek na pisemne żądanie Prezydenta rozliczyć się publicznie (w dziale Republiki na forum Królestwa Dreamlandu) z otrzymanych od Republiki środków finansowych w ciągu 7 dni od otrzymania ww. żądania

Art. 4.
Jeśli rozporządzenie, o którym mowa w art. 2. ust. 1. nie stanowi inaczej, organy zarządzające organu Republiki powołuje Prezydent, natomiast członków/pracowników organu Republiki powołuje/zatrudnia organ zarządzający danego organu Republiki.

Art. 5.
Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola wicehrabina de Willibald
27 sierpnia 2013, Elsynor

R PRW w sprawie powołania burmistrza Letrib

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania burmistrza miasta Letrib

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję Szymona de la Łatkę (youlatkapl@gmail.com) na urząd burmistrza miasta Letrib.

2. Jednocześnie Pan Szymon de la Łatka zostaje członkiem Rady Republiki Weblandu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola wicehrabina de Willibald

RPRW w sprawie powołania p.o. dyrektora IN

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI WEBLANDU

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Instytutu Nauki

1. Zgodnie z art. XI § 2 Konstytucji Republiki Weblandu z dnia 26 sierpnia 2002 roku powołuję sir Siegiusza Asketila (siergiej@spoko.pl) na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Instytutu Nauki.

2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Weblandu,
(-) Fabiola baronowa de Willibald
Elsynor, 20 maja 2013