Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Witam serdecznie w odnowionej Bazie Prawnej.

Nowa Baza Prawna została odnowiona w czerwcu 2016 roku w obrębie poprzedniego serwisu Bazy Prawnej Sądu Królestwa (BPSK). Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu, stając się cennym źródłem informacji o systemie prawnym Królestwa Dreamlandu.

Po bardzo wielu latach niedostatecznie skutecznego zarządzania BPSK przez Sąd Królestwa od 13 maja 2016 roku Baza Prawna jest zarządzana przez Ministra Sprawiedliwości, co przede wszystkim ma na celu zapewnić jej aktualność.

Akty prawne dostępne w Bazie Prawnej katalogowane są na różne sposoby. W menu po prawej stronie dostępne są akty prawne najwyższego poziomu według rodzajów. Po wejściu na daną podstronę możemy poznać wykaz aktów w podziale na obowiązujące, zmieniające i archiwalne. Wybierając dany akt prawny przejdziemy do strony, na której zapoznamy się z jego treścią. Na górnej belce strony dostępne są natomiast akty prawne zbiorczo w kolejności chronologicznej (kolejności dodawania ich do Bazy), a także według roczników.

Zachęcamy do korzystania zasobów Bazy.


O Bazie Prawnej

Baza Prawna stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości.

Domniemywa się, że akt ujęty w Bazie jest tożsamy z aktem oficjalnym, a kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie nie podlega odpowiedzialności karnej ani administracyjnej.

(Wyciąg z art. 1 Ustawy Federalnej z dnia 13 maja 2016 roku o Bazie Prawnej)