Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawy federalne

Ustawy federalne to akty prawotwórcze uchwalane przez Parlament Królewski oraz zatwierdzane i ogłaszane przez Króla. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Króla uchwalonej ustawy federalnej Parlament Królewski może odrzucić królewskie weto w głosowaniu większością 2/3 głosów, a następnie ogłoszenia ponownie przegłosowanej ustawy federalnej dokonuje Marszałek Parlamentu Królewskiego.

USTAWY OBOWIĄZUJĄCE

Jeżeli jesteś zainteresowany historią poszczególnych przepisów możesz zajrzeć również do poniższych katalogów: