Kancelaria Premiera RK

Czwarte posiedzenie Rządu

pzivprk

W dniach 9-12 stycznia br. odbyło się czwarte posiedzenie Rządu Królewskiego. W trakcie posiedzenia podsumowano realizację planu przyjętego na poprzednim posiedzeniu. Poniżej krótki raport:

Raport z wykonania planu pracy Rządu za okres 2 grudnia 2014 – 12 stycznia 2015

I. Polityka zagraniczna:
1. Przeprowadzenie Mikronacyjnej Konferencji Geograficznej – wykonano
2. Pomoc w przeprowadzeniu I tury rozmów w sprawie gry wojennej z udziałem państw Vaarlandu – wykonano

II . Polityka wewnętrzna:
1. Prowadzenie promocji Królestwa (facebook, rządowy program promocji, logo Królestwa, reklama zewnętrzna) – wykonano/w toku
2. Podsumowanie kampanii referendalnej nad projektem nowej Konstytucji – wykonano
3. Przegląd indeksu stron Królestwa, ich katalogowanie i podejmowanie działań porządkowych – w toku (ograniczony zakres)
4. Przygotowanie do generalnych reform wskutek decyzji Narodu wyrażonej w referendum – w toku
5. Przedłożenie Izbie Poselskiej zmian prawa karnego oraz wprowadzenia prawa dotyczącego służb porządkowych – nie wykonano
6. Rozpoczęcie procedur finansowych (uzgadnianie sald i wypłaty zaległych wynagrodzeń) – w toku
7. Przygotowanie projektu budżetu i przedłożenie go Izbie Poselskiej – wykonano
8. Uporządkowanie informacji w CRIP po uruchomieniu CBD – w toku
9. Przedstawienie społeczeństwu projektu cechów zawodowych i gospodarczych – nie wykonano
10. Prowadzenie sprzedaży i likwidacji firm przejętych w procesie nacjonalizacji – w toku
11. Rozpoczęcie prac nad portalem kulturalnym – w toku
12. Przygotowanie do zjazdu szlachty i arystokracji – w toku

Rząd przyjął również plan pracy na okres do 31 stycznia br. Przedstawia się on następująco:

Plan działań, jakie podejmował i koordynował będzie Premier Daniel von Witt:
1. Zacieśnianie stosunków z państwami Vaarlandu
2. Rozpoczęcie zjazdu szlachty i arystokracji Królestwa
3. Prowadzenie procesu sprzedaży i likwidacji przedsiębiorstw uzyskiwanych w procesie nacjonalizacji
4. Prowadzenie procesu uzgadniania sald i dokonywanie wypłat zaległych wynagrodzeń
5. Przeprowadzenie wykonania i rozliczenie zaległego budżetu Królestwa
6. Przeprowadzenie wdrożenia budżetu na I półrocze 2015 roku
7. Prowadzenie promocji Królestwa z wykorzystaniem portali społecznościowych
8. Prowadzenie kampanii promocyjnej zgodnie z strategią i programem promocji
9. Wdrażanie zmian prawa wymiaru sprawiedliwości, ustroju sądów, Izby Poselskiej, Rządu Królewskiego, administracji publicznej, systemów Królestwa, służb porządkowych, przedsiębiorczości, kultury i nauki, terytorium i ustroju terytorialnego

Plan działań, jakie podejmował i koordynował będzie Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Bojar zostały przedstawione przez niego w parlamentarnym wystąpieniu na temat najbliższych działań w polityce zagranicznej Królestwa.

Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na 31 stycznia br.

pieczec-prk

podpis Daniel von Witt

Powołanie Ministra Spraw Zagranicznych

JKM Marcin I Mikołaj powołał Pana Krzysztofa Bojara na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych.

Po powrocie do aktywności w Mikroświecie Pan Bojar poświęca swoją uwagę szczególnie sprawom międzynarodowym, co prócz jego korzeni i zainteresowań mikronacyjnych naturalnie predestynuje go do sprawowania tej funkcji. Obserwując dotychczasowe poczynania publiczne Jego Ekscelencji tak Korona jak i ja jesteśmy przekonani, że nowy członek Gabinetu będzie wykonywał swoje obowiązki z niesłabnącym zapałem.

Minister osobiście przedstawi swój program w najbliższym czasie. Ja natomiast przedstawię stadium wykonalności swojego expose w połowie kadencji Izby Poselskiej.

podpis Daniel von Witt

Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Trzecie posiedzenie Rządu

pzprkiii

W dniach 27 listopada-2 grudnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Rządu Królewskiego. W trakcie posiedzenia podsumowano realizację planu przyjętego na poprzednim posiedzeniu. Poniżej krótki raport:

Raport z wykonania planu pracy Rządu za okres 28 października – 13 listopada br.

Polityka zagraniczna

 1. Złożenie oficjalnych wizyt w Królestwie Surmeńskim, La Palmie i Królestwie Zjednoczonych Niderlandów – zrobione bez Surmenii
 2. Rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia konferencji geograficznej, której celem będzie przyjęcie konwencji – zrobione
 3. Przedłożenie Doktryny Polityki Zagranicznej Izbie Poselskiej – zrobione

Polityka wewnętrzna

 1. Prowadzenie kampanii promującej nową Konstytucję – w toku (bez zainteresowania społecznego)
 2. Kontynuacja prac nad strategią promocji Królestwa – w toku
 3. Zakończenie konsultacji społecznych nad rozwojem forum i rozpoczęcie stosownych prac – w toku
 4. Podjęcie przygotowań do zjazdu szlachty i arystokracji – nie wykonano
 5. Przegląd indeksu stron Królestwa, ich katalogowanie i podejmowanie działań porządkowych – nie wykonano
 6. Prowadzenie konta Królestwa na facebooku i podjęcie szerszych działań w ramach portalu – w toku
 7. Rozpoczęcie Rządowego Programu Promocji Królestwa – w toku
 8. Prowadzenie aktualizacji i tworzenia haseł dotyczących Królestwa na micropedii – w toku
 9. Prowadzenie konkursu „logo Królestwa” – w toku
 10. Prowadzenie badania na temat systemu gospodarczego – w toku
 11. Prowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej kodeks karny, służby publiczne i sądownictwo – w toku
 12. Prowadzenie działań mających na celu aktualizację serwisów i poradników dla nowych obywateli – w toku
 13. Objęcie mecenatu nad Książęcą Szkołą Rycerską (otwarcie nastąpi w okolicy 23 listopada br.) – nie wykonano

Rząd przyjął również plan pracy na okres do 21 grudnia br. Przedstawia się on następująco:

Polityka zagraniczna

 1. Przeprowadzenie Mikronacyjnej Konferencji Geograficznej
 2. Pomoc w przeprowadzeniu I tury rozmów w sprawie gry wojennej z udziałem państw Vaarlandu

Polityka wewnętrzna

 1. Prowadzenie promocji Królestwa (facebook, rządowy program promocji, logo Królestwa, reklama zewnętrzna)
 2. Podsumowanie kampanii referendalnej nad projektem nowej Konstytucji
 3. Przegląd indeksu stron Królestwa, ich katalogowanie i podejmowanie działań porządkowych
 4. Przygotowanie do generalnych reform wskutek decyzji Narodu wyrażonej w referendum
 5. Przedłożenie Izbie Poselskiej zmian prawa karnego oraz wprowadzenia prawa dotyczącego służb porządkowych
 6. Rozpoczęcie procedur finansowych (uzgadnianie sald i wypłaty zaległych wynagrodzeń)
 7. Przygotowanie projektu budżetu i przedłożenie go Izbie Poselskiej
 8. Uporządkowanie informacji w CRIP po uruchomieniu CBD
 9. Przedstawienie społeczeństwu projektu cechów zawodowych i gospodarczych
 10. Prowadzenie sprzedaży i likwidacji firm przejętych w procesie nacjonalizacji
 11. Rozpoczęcie prac nad portalem kulturalnym
 12. Przygotowanie do zjazdu szlachty i arystokracji

Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na 21 grudnia br.

pieczec-prk

podpis Daniel von Witt

Oświadczenie Rządu ws. państw przyzwalających na kloning

naglowek-kprk

W imieniu Rządu Królewskiego pragnę poinformować, że Królestwo Dreamlandu nie będzie podejmować żadnej współpracy międzynarodowej z państwami, które przyzwalając na posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością wirtualną na własnym terytorium łamią przyjęte standardy i normy życia społecznego w mikronacjach.

Tzw. kloning jest zarazą, z którą należy walczyć, a zachowania mikronautów świadomie dopuszczających się tej praktyki zdecydowanie piętnować. Tak też postąpiły w ostatnim czasie Królestwo Surmeńskie oraz Państwo Kościelne Rotria, które za wysoką cenę utraty kilku obywateli postawiły na jasne i zdecydowane określenie się po stronie powszechnych w Mikroświecie wartości, jakimi są przejrzystość stosunków społecznych i uszanowanie podstaw państw wirtualnych tworzonych przez ludzi, a nie ich zwielokrotnionych tożsamości wirtualnych. W państwach tych postanowiono bronić tych wartości oraz ogół praworządnych obywateli, którym jasno wskazuje się, jakie zachowania są zarówno moralnie jak i prawnie prawidłowe.

W mijającym tygodniu podejrzenia o kloning w Królestwie Hasselandu stały się potwierdzonymi i udokumentowanymi faktami. Co więcej – dotknęły najwyższych szczebli władzy Królestwa. Niestety Królestwo Hasselandu postanowiło przyzwolić na tą godną potępienia praktykę, a obecny król senior Piotr Paweł posunął się do terroryzowania społeczeństwa hasselandzkiego, byle zachować swą pozycję i władzę mimo faktycznego odejścia z Pałacu Królewskiego. Grożono obywatelom likwidacją państwa byle tylko nie zarzucać monarsze kloningu, którego ewidentnie się dopuszczał od dłuższego czasu i bez żadnych wyrzutów sumienia, o czym świadczy skala tego procederu. Sterroryzowane społeczeństwo Królestwa Hasselandu nie tylko musiało ulec swojemu tyranowi, ale co więcej – poszło na polityczny układ zaprojektowany naprędce w wyniku ujawnienia afery. JKW Piotr Paweł przekupując koroną swojego politycznego oponenta JKM Iwana I – niedawno koronowanego monarchę hasselandzkiego, zagwarantował sobie wewnętrzny spokój. Dzisiaj dowody afery są usuwane, a Królestwo Hasselandu zeszło już z drogi demokratycznego państwa prawa.

W związku z powyższym władze Królestwa Dreamlandu nie będą podejmować żadnej kooperacji z władzami Królestwa Hasselandu, a w razie kontynuowania przez Hasseland obecnego kursu sankcjonującego kloning, wyciągniemy dalsze konsekwencje w obopólnych stosunkach.

podpis Daniel von Witt

Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Wystąpienia Premiera podczas podróży zagranicznej

Wystąpienie powitalne w Republice Palmowej, Santiago de Palma, 14.11.2014:

Panie Prezydencie,
Obywatele Republiki,

jestem niezmiernie rad z możliwości odwiedzenia Republiki Palmowej, jaka zaistniała dzięki ożywionej w ostatnim czasie wymiany zdań między Santiago de Palma a Dreamopolis za sprawą Seǹor Juan Pablo Moralesa. To ożywienie rokuje nadzieję na pogłębianie i zacieśnianie współpracy, do czego naturalną drogą jest nawiązanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. Z tego też względu, wierząc w rosnącą przyjaźń między La Palmą i Wspólnotą Korony Ebruzów jestem tu dzisiaj, dziękując Panu Prezydentowi za ciepłe przyjęcie i będąc otwartym na Wasze propozycje rozwoju wspólnych stosunków.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu i Elderlandu, składam na ręce Pana Prezydenta serdeczne pozdrowienia dla całego Narodu Republiki.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Wystąpienie w związku z obchodami I rocznicy powstania Republiki Bialeńskiej, Wolnograd, 15.11.2014:

Szanowny Panie Prezydencie,
Drodzy Goście,
Obywatele i sympatycy Republiki Bialeńskiej,

pierwszy rok istnienia Waszego Państwa już za nami. Do przeszłości przeszedł ten trudny, ale jednocześnie bardzo udany okres funkcjonowania Waszej państwowości, która przyniosła dobre owoce w postaci wielu ludzi, którzy właśnie tutaj – na ziemi bialeńskiej znaleźli swój wirtualny dom, wirtualną Ojczyznę, mogąc z powodzeniem i satysfakcją urzeczywistniać swoje marzenia i rozwijać swoje talenty. Tą przeszłość, którą utrwaliliście licznymi świadectwami Waszej aktywności widzi dzisiaj cały Mikroświat. Zarówno w Republice, której rozmach i rozkwit mogę osobiście podziwiać i o nim zaświadczać, jak i poza jej granicami.

Królestwo Dreamlandu jako społeczność cieszy fakt, że na naszym v-globie wciąż rozwijają się nowe mikronacje. Wy powoli do nowych przestajecie się zaliczać, ponieważ konsekwentnie staracie się dążyć do coraz to nowych i coraz to ambitniejszych celów. Ta ambicja, determinacja i kreacja swoistego klimatu państwa pnie Was w górę i stawia obecnie w pierwszej piątce najludniejszych i najbardziej dynamicznych mikronacji.

Przed Wami wciąż wiele zabawy i wiele mikronacyjnych przygód. Wiem, że się ich podejmiecie, dlatego w imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu i Elderlandu, Wielkiego Triumwira Erboki, w imieniu Królestwa Dreamlandu i własnym gratuluję pięknego i napawającego optymizmem wyniku oraz życzę powodzenia wszystkim, którzy w Republice Bialeńskiej podejmują się działań na rzecz polskiego mikronacjonalizmu. W tych działaniach, dzięki otwarciu drogi do trójstronnej współpracy Narodów Bialenii, Dreamlandu i Elderlandu przez dzisiejsze zawarcie traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, królestwa Wspólnoty Korony Ebruzów będą chciały również brać udział. Liczymy, że współpraca będzie kwitła, a nasze partnerstwo będzie się umacniać. Dla obopólnego dobra Wspólnoty Korony Ebruzów i naszej dzisiejszej Jubilatki.

Dużo radości i pomyślności w rozwoju Republiki!

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Wystąpienie w związku z podpisaniem traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, Santiago de Palma, 15.11.2014:

Panie Prezydencie,
Drodzy Obywatele Republiki Palmowej,

jestem niezmiernie rad z ciepłej gościny, jaką zapewnia mi już drugi dzień Pan Prezydent Juan Pablo Morales. Podczas mojego pobytu w La Palmie mogłem dotąd podjąć szereg ważnych dla nas w najbliższej przyszłości tematów, w tym, w pierwszej mierze, sprawę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Efekt rozmów na ten temat Państwo dzisiaj już poznali, gdyż podczas uroczystości wieczornej dzisiaj w tym miejscu dokonaliśmy z Panem Prezydentem aktu podpisania traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych przez królestwa Wspólnoty Korony Ebruzów i Republikę Palmową. To ważne wydarzenie otwiera nowy rozdział w naszych stosunkach, które będą odtąd przyspieszać.

W pierwszej kolejności postawimy na zacieśnianie stosunków w nauce, precyzyjnie zaś rzecz ujmując w geografii i kartografii mikronacyjnej. Królewski Instytut Kartograficzny, który jest jednostką prowadzącą badania i wydającą mapy, również mapy kontynentów i Mikroświata, podejmie się prac nad mapami La Palmy. M.in. w tym celu zostanie utworzone Biuro Map i Pomiarów KIK ds. Antyry z siedzibą w Santiago de Palma, którego właściwością terytorialną objęte zostaną obszary Antyry i jej państwa. Biuro wydawać będzie ustandaryzowane mapy tego regionu i krajów. Cieszę się, że Pan Prezydent odniósł się przychylnie co do siedziby tego podmiotu. W przyszłości będę starał się, aby w BMiP znajdowali zatrudnienie mieszkańcy La Palmy.

Inną kwestią w materii kartograficznej jest szersza współpraca międzynarodowa. Państwa Wspólnoty Korony Ebruzów są członkiem Mikronacyjnego Forum Kartograficznego – Dreamland chce zreformować tą organizację i rozszerzyć jej zakres działania o kolejne państwa. Będąc tu przekonywałem Pana Prezydenta do tej inicjatywy.

Inną sprawą jest temat współpracy militarnej. W tej materii zasygnalizowałem Panu Prezydentowi możliwość organizacji dużych ćwiczeń w aranżacji tropikalnej i z udziałem kilku zaprzyjaźnionych krajów. Projekt będziemy rozwijać na szczeblu sztabów, aby w niedalekiej przyszłości przeprowadzić grę wojenną na Archipelagu Aztec.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Wystąpienie pożegnalne w Republice Palmowej, Santiago de Palma, 16.11.2014:

Panie Prezydencie,
Mieszkańcy La Palmy,

pragnąc Wam podziękować za możliwość pobytu w Republice chcę zapewnić, że królestwa Wspólnoty Korony Ebruzów żywo interesują się współpracą z państwami regionu. Działania już podjęte na niwie naukowej i militarnej będziemy prowadzić dla trójstronnego powodzenia, bezpieczeństwa i wzrostu atrakcyjności wspólnej, ponadnarodowej zabawy. Taka jest jak najbardziej możliwa z solidnymi partnerami, jakim jest niewątpliwie Republika Palmowa.

Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia!

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Wystąpienie powitalne w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów, Amsterdam, 16.11.2014:

Wasza Królewska Mość,
Mieszkańcy Królestwa,

mój przyjazd do Królestwa Zjednoczonych Niderlandów jest możliwy dzięki otwartości i woli współpracy, jaką ukazał przede mną Jego Królewska Mość Wilhelm I. Za tą otwartość i gotowość do współpracy z królestwami Wspólnoty Korony Ebruzów jestem wdzięczny, gdyż wiem, że moja dwudniowa wizyta przyniesie wymierne efekty, a w długim okresie również piękne owoce w postaci żywych i prężnych wzajemnych stosunków i wymiany.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy królestwami Wspólnoty Korony Ebruzów a Królestwem Zjednoczonych Niderlandów leżało mi na sercu od początku mojej rządowej misji, a teraz mogę razem z Waszymi władzami i Waszym ukochanym Monarchą to zbliżenie zrealizować. Po mojej wizycie Amsterdam i Haga, i cała ziemia Zjednoczonych Niderlandów będzie bliższa mej Ojczyźnie. Wierzę, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych, do którego będziemy dążyć, otworzy drzwi do nowych możliwości realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć i interesów w skali globalnej. Niderlandy przez dobry okres swego istnienia, obchodzony na niedawnym Jubileuszu, dały kolejny solidny powód do podjęcia szerszej kooperacji między naszymi Narodami. Widzę, że nie tylko najstarsza polska mikronacja, ale i Wasza Ojczyzna aspiruje do silnej pozycji w Mikroświecie, a to sprawia, że czujemy naturalną więź i przyjaźń właśnie z Wami.

Podczas swojego pobytu będę rozmawiał z Królem, Rządem i przedstawicielami nauki na temat rozpoczęcia współpracy politycznej, kartograficznej i wojskowej. Zależy mi na nawiązaniu stosunków naukowych polegających na wspólnej pracy, wymianie doświadczeń oraz organizacji konferencji Waszego Królewskiego Instytutu Kartograficznego z naszym odpowiednikiem, który podjął się wyzwania rozszerzenia zakresu swojego działania na archipelag Antyry, czego dowodem jest powstające dzięki przyjaźni Dreamlandu z La Palmą Biuro Map i Pomiarów ds. Antyry z siedzibą w Santiago de Palma. Wierzę, że oba ciała naukowe dowiodą niderlandzko-dreamlandzkiej współpracy na szeroką skalę. Również w skali globalnej przy międzynarodowej współpracy przy redakcji map Mikroświata. Mam nadzieję, że Królestwo Zjednoczonych Niderlandów zainteresuje się projektem reformy Mikronacyjnego Forum Kartograficznego i zechce się do tego projektu przyłączyć.

Również w zakresie współpracy militarnej będę chciał namówić Waszą Królewską Mość wraz z władzami wojskowymi do realizacji ciekawego międzynarodowego przedsięwzięcia wojskowego z udziałem na pewno czterech państw, które będzie realizowane na ziemiach niczyich archipelagu Aztec. La Palma wyraziła gotowość udziału w tej grze wojennej. Pragnę więc, by tą długofalową współpracą zainteresowało się również Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. Efekty i skala działania naszych sił zbrojnych pozwolą na pobudzenie tego ważnego dla bezpieczeństwa i wizerunku każdego państwa sektora działalności mikronautów.

W związku z powyższym liczę, że mój pobyt będzie udany, i mimo mnogości spraw do omówienia starczy mi czasu na zwiedzenie choćby części tego pięknego nadmorskiego kraju.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Podróż zagraniczna Premiera

naglowek-kprk

W dniach 14-17 listopada br. odbędę podróż zagraniczną, której celem są trzy państwa. W dniach 14-16 listopada przebywał będę w Santiago de Palma (stolicy Republiki Palmowej), podczas trwania której podjęte zostaną rozmowy inicjujące oficjalne stosunki dyplomatyczne między Królestwem Dreamlandu, Królestwem Elderlandu i Republiką Palmową. Zostaną omówione sprawy współpracy politycznej i militarnej, a ponadto kartograficznej zarówno pomiędzy Stronami rozmów jak i w aspekcie międzynarodowym. Pobyt w Republice Palmowej zostanie na krótko przerwany 15 listopada br., gdy wieczorem udam się do Wolnogradu (stolicy Republiki Bialeńskiej) w związku z zaproszeniem na obchody I rocznicy powstania Republiki. Powrót do stolicy La Palmy planowany jest w późnych godzinach nocnych. Ostatnim punktem podróży będzie Amsterdam (stolica Królestwa Zjednoczonych Niderlandów), gdzie pojawię się około południa 16 listopada. Podobnie jak w La Palmie do najważniejszego punktu programu podróży do Niderlandów będzie należało nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy trzema królestwami. Oprócz tego podjęty zostanie temat współpracy kartograficznej na szczeblu państwowym oraz narodowych instytutów: Królewskiego Instytutu Kartograficznego (Niderlandy) i Królewskiego Instytutu Kartograficznego (Dreamland). Ostatni dzień podróży i drugi obecności w Niderlandach przewidziany jest w większości na zwiedzanie. Nocą 18 listopada planowany jest powrót do Dreamopolis.

wizyta

Drugie posiedzenie Rządu

protokol-2

W dniach 9-13 listopada br. odbyło się drugie posiedzenie Rządu Królewskiego. W trakcie posiedzenia podsumowano realizację planu przyjętego na poprzednim posiedzeniu. Poniżej krótki raport:

Raport z wykonania planu pracy Rządu za okres 28 października – 13 listopada br.

Polityka zagraniczna

 1. Przeprowadzenie przygotowań do złożenia wizyt zagranicznych w wybranych krajach Orientyki – w toku
 2. Projektowanie Doktryny Polityki Zagranicznej Królestwa Dreamlandu – zrobione
 3. Przeprowadzenie konsultacji rządowych w sprawie konwencji geograficznej – w toku

Polityka wewnętrzna

 1. Dokonanie aktualizacji stron rządowych i uruchomienia strony „Dialogu” – zrobione
 2. Rozpoczęcie kampanii społecznej na rzecz projektu letribskiego Konstytucji – w toku
 3. Rozpoczęcie kampanii promującej pracę w Rządzie Królewskim – zrobione
 4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rozwoju forum dyskusyjnego – w toku
 5. Rozpoczęcie prac nad strategią promocji Królestwa – w toku
 6. Administrowanie kontem Królestwa na facebooku – w toku
 7. Przygotowanie i rozpoczęcie użytkowania przez Rząd materiałów promocyjnych (logo, nagłówki pism urzędowych, szyldy stron rządowych, pieczęcie państwowe) – zrobione
 8. Przygotowanie listy haseł encyklopedycznych do zredagowania na micropedię – zrobione
 9. Przygotowanie do otwarcia konkursu kulturalnego – zrobione
 10. Rozpoczęcie prac nad narzędziami wsparcia informacyjnego dla nowych obywateli na stronach i forum dyskusyjnym – oczekuje
 11. Przygotowanie zarysu zmian prawa – zrobione
 12. Przeprowadzenie konsultacji technicznych z Koroną i KSI co do wznowienia pracy nCBD – zrobione
 13. Przygotowanie do konsultacji społecznych w sprawie oczekiwań wobec systemu gospodarczego – w toku
 14. Rozpoczęcie przygotowań do reformy prawa karnego – zrobione/w toku

Rząd przyjął również plan pracy na okres do 24 listopada br. Przedstawia się on następująco:

Polityka zagraniczna

 1. Złożenie oficjalnych wizyt w Surmenii, La Palmie i Niderlandach
 2. Przygotowanie konferencji geograficznej, której celem będzie przyjęcie konwencji
 3. Przedłożenie Doktryny Polityki Zagranicznej w Izbie Poselskiej

Polityka wewnętrzna

 1. Prowadzenie kampanii promującej nową Konstytucję
 2. Kontynuacja prac nad strategią promocji Królestwa
 3. Zakończenie konsultacji społecznych nad rozwojem forum i rozpoczęcie stosownych prac
 4. Podjęcie przygotowań do zjazdu szlachty i arystokracji
 5. Przegląd indeksu stron Królestwa, ich katalogowanie i podejmowanie działań porządkowych
 6. Prowadzenie konta Królestwa na facebooku i podjęcie szerszych działań w ramach portalu
 7. Rozpoczęcie Rządowego Programu Promocji Królestwa
 8. Prowadzenie aktualizacji i tworzenia haseł dotyczących Królestwa na micropedii
 9. Prowadzenie konkursu „logo Królestwa”
 10. Prowadzenie badania na temat systemu gospodarczego
 11. Prowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej kodeks karny, służby publiczne i sądownictwa
 12. Prowadzenie promocji nowej Konstytucji
 13. Prowadzenie działań mających na celu aktualizację serwisów i poradników dla nowych obywateli
 14. Objęcie mecenatu nad Książęcą Szkołą Rycerską (otwarcie nastąpi w okolicy 23 listopada br.)

Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na 24 listopada br.

pieczec-prk

podpis Daniel von Witt