Partia

Klub Polityczny św. Augustyna jest partią polityczną o profilu konserwatywnym, prowadzącą działalność na terytorium Królestwa Dreamlandu. Inicjatorem powołania partii i jej twórcą jest Gaston de Senancour, który w drugiej połowie kwietnia 2016 roku zaczął badać grunt pod utworzenie formacji o takim profilu. Dzięki pozytywnemu odzewowi, z jakim spotkał się na forum dyskusyjnym ten młody Dreamlandczyk przystąpił do założenia wymarzonego przez siebie ugrupowania w maju. Deklaracja założenia nowej partii politycznej padła 21 maja 2016 roku. Do końca miesiąca akces do formacji zgłosiły cztery dodatkowe osoby, a w czerwcu jeszcze jedna. Ostatecznie partia została zarejestrowana 30 lipca 2016 roku.

Twórca partii i pierwszy jej przewodniczący tak pisał w manifeście proklamującym jej powstanie:

Patronem czynimy teologię polityczną św. Augustyna z Hippony (354-430), Doktora Kościoła i jednego z jego najświetniejszych Ojców. Nazwa i formuła działania nawiązują z kolei do doby przedrewolucyjnej, gdy partii politycznych we współczesnym rozumieniu po prostu jeszcze nie było. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby o temperamencie konserwatywnym – monarchistów, tradycjonalistów, sympatyków idei suwerenności narodowej oraz neokonserwatystów. (…)

Chcę zainicjować ruch, który da Królestwu kolejnych liderów i aktywistów. Sprzeciwiam się ideologii poprawności politycznej, gardzę wszelkimi przejawami liberalizmu politycznego, mówię stanowcze „NIE” rozpasaniu w sferze obyczajowej. Zależy mi na nowym Dreamlandzie – zdyscyplinowanym, zwartym, agresywnym w stosunkach zewnętrznych i samowystarczalnym kadrowo.