Rząd Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja

W imieniu Rządu Królewskiego pragnę poinformować, że Królestwo Dreamlandu nie będzie podejmować żadnej współpracy międzynarodowej z państwami, które przyzwalając na posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością wirtualną na własnym terytorium łamią przyjęte standardy i normy życia społecznego w mikronacjach.

Tzw. kloning jest zarazą, z którą należy walczyć, a zachowania mikronautów świadomie dopuszczających się tej praktyki zdecydowanie piętnować. Tak też postąpiły w ostatnim czasie Królestwo Surmeńskie oraz Państwo Kościelne Rotria, które za wysoką cenę utraty kilku obywateli postawiły na jasne i zdecydowane określenie się po stronie powszechnych w Mikroświecie wartości, jakimi są przejrzystość stosunków społecznych i uszanowanie podstaw państw wirtualnych tworzonych przez ludzi, a nie ich zwielokrotnionych tożsamości wirtualnych. W państwach tych postanowiono bronić tych wartości oraz ogół praworządnych obywateli, którym jasno wskazuje się, jakie zachowania są zarówno moralnie jak i prawnie prawidłowe.

W mijającym tygodniu podejrzenia o kloning w Królestwie Hasselandu stały się potwierdzonymi i udokumentowanymi faktami. Co więcej – dotknęły najwyższych szczebli władzy Królestwa. Niestety Królestwo Hasselandu postanowiło przyzwolić na tą godną potępienia praktykę, a obecny król senior Piotr Paweł posunął się do terroryzowania społeczeństwa hasselandzkiego, byle zachować swą pozycję i władzę mimo faktycznego odejścia z Pałacu Królewskiego. Grożono obywatelom likwidacją państwa byle tylko nie zarzucać monarsze kloningu, którego ewidentnie się dopuszczał od dłuższego czasu i bez żadnych wyrzutów sumienia, o czym świadczy skala tego procederu. Sterroryzowane społeczeństwo Królestwa Hasselandu nie tylko musiało ulec swojemu tyranowi, ale co więcej – poszło na polityczny układ zaprojektowany naprędce w wyniku ujawnienia afery. JKW Piotr Paweł przekupując koroną swojego politycznego oponenta JKM Iwana I – niedawno koronowanego monarchę hasselandzkiego, zagwarantował sobie wewnętrzny spokój. Dzisiaj dowody afery są usuwane, a Królestwo Hasselandu zeszło już z drogi demokratycznego państwa prawa.

W związku z powyższym władze Królestwa Dreamlandu nie będą podejmować żadnej kooperacji z władzami Królestwa Hasselandu, a w razie kontynuowania przez Hasseland obecnego kursu sankcjonującego kloning, wyciągniemy dalsze konsekwencje w obopólnych stosunkach.

Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Tagged with: