Aktywność w Skytji?

Dziś w godzinach porannych do Lorda Gubernatora Domeny Królewskiej dotarła depesza, zawierająca informację o obwieszczeniu dokonanym przez jednego z mieszkańców Skytji, zatroskanego warunkami połowów tamtejszego dorsza.

Całe obwieszczenie dostępne jest tutaj: link.

Lord Gubernator w dniu dzisiejszym poinformował, że udaje się niezwłocznie w podróż do Skytji, celem zbadania sytuacji na miejscu. Zapewnił równocześnie, że zachowanie ciągłości dostaw dorsza skytyjskiego na rynek dreamlandzki jest nienegocjowalnym warunkiem jakiegokolwiek porozumienia. Jednakże nie neguje to – a wręcz uzasadnia – potrzebę rozważenia zasad ochrony tak cennych zasobów.

Notatka dla prasy:

Skytja do 9 września 2015 roku stanowiła lenno Księstwa Surmali, prowincji Królestwa Dreamlandu. Od 10 września 2015 roku ziemie skytyjskie – wraz z terenami Księstwa Surmali, a także Księstwa Morlandu i Republiki Weblandu – zostały włączone w obszar Domeny Królewskiej. Domena Królewska obejmuje terytoria dreamlandzkie podległe bezpośrednio Królowi, niewchodzące w skład żadnego kraju federacji (obecnie: Księstwo Furlandii i Luindoru oraz Królestwo Scholandii). Władzę w Domenie Królewskiej sprawuje powoływany i odwoływany przez Króla Lord Gubernator, w zakresie analogicznym do tej sprawowanej przez władze Prowincji, przy czym nie wyłącza to osobistego wykonywania prerogatyw Korony przez Króla, który w szczególności władny jest uchylić każdą czynność Lorda Gubernatora.

Dorsz skytyjski jest endemicznym gatunkiem ryb drapieżnych z rodziny dorszowatych, występującym u wybrzeży Skytji. Stanowi wielki przysmak w kuchni dreamlandzkiej, szczególnie surmalajskiej. Obecne zapasy tej ryby w magazynach znajdujących się na terytorium Domeny – z wyłączeniem Skytji – i przy założeniu utrzymania dotychczasowej dynamiki spożycia, szacuje się jako wystarczające na około trzy miesiące.