O Domenie

herb_e_ii

Domena Królewska to ogół ziem Królestwa Dreamlandu, podległych bezpośrednio Królowi, na co dzień zarządzanych przez Lorda Gubernatora. Obejmuje ona te tereny, które nie wchodzą w skład ani Księstwa Furlandii i Luindoru, ani Królestwa Scholandii, jedynych obecnie prowincji Królestwa Dreamlandu.

Zgodnie z dekretem królewskim regulującym jej organizację, od 10 września 2015 roku Domena Królewska obejmuje: Morland, Webland, Surmala (wraz ze Skytją) oraz Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis (stolica państwa) i Królewskie Miasto Ekorre (siedziba Króla).

Krótki rys historyczny

Historycznie, Domena Królewska jest najstarszą jednostką terytorialną Królestwa Dreamlandu, którego ustrój terytorialny ewoluował znacząco. To właśnie z Domeny Królewskiej wyłaniały się stopniowo wszystkie historyczne Prowincje Królestwa: Furlandia, Morland, Solardia – nazwana później Luindorem, Surmala oraz Webland. Niezależnie od wydzielania kolejnych Prowincji, Domena Królewska wciąż funkcjonowała, obejmując tereny wyłączone spod władzy którejkolwiek z Prowincji, podległe bezpośrednio i wyłącznie Królowi. Miało to swoje uzasadnienie w federalnym ustroju Królestwa i rywalizacji międzyprowincjonalnej. Nie chciano, by którakolwiek z formalnie równych sobie Prowincji mogła twierdzić, że to właśnie ją Król wybrał na miejsce swojego rezydowania. Tym oto sposobem w swej najbardziej okrojonej postaci, Domena Królewska obejmowała Pałac Królewski w Dreamopolis, ówcześnie określanym Królewskim, dla odróżnienia od Dreamopolis Książęcego, stolicy Księstwa Solardii, oraz bezpośrednie sąsiedztwo Pałacu, w postaci skromnego ogrodu.

Nieco więcej o kształtowaniu się organizacji ziem Królestwa można przeczytać w Wielkiej Księdze Dreamlandu.