Currently browsing category

Morenika

Ziemiomorze – mapy Moreniki

Morenika – kontynent występujący także pod nazwami Mikrooceania, Oceania, Ziemomorze. To najstarszy kontynent Mikroświata, położony w sferze zachodniej. Obejmuje 195 wysp w pięciu dużych archipelagach: dreamlandzkim (104 wyspy), azteco-solardyjskim (20 wysp), nowofurlandzkim (22 wyspy), zachodniomorenikańskim (29 wysp) i natańskim (20 wysp). Poniżej znajdziesz aktualne i archiwalne mapy Moreniki. MAPY KONTYNENTU …

Najstarsza mikronacja – mapy Dreamlandu

Dreamland – królestwo położone w północno-wschodniej części Moreniki. Założone 1 sierpnia 1998 r. Obejmuje cały Archipelag Dreamlandzki. Na mocy Konstytucji z 2011 r. jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król pochodzący z dynastii Ebruzów. Szefem rządu jest premier wyłaniany przez parlament i powoływany przez króla. Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament …