Currently browsing category

Dreamland

Najstarsza mikronacja – mapy Dreamlandu

Dreamland – królestwo położone w północno-wschodniej części Moreniki. Założone 1 sierpnia 1998 r. Obejmuje cały Archipelag Dreamlandzki. Na mocy Konstytucji z 2011 r. jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król pochodzący z dynastii Ebruzów. Szefem rządu jest premier wyłaniany przez parlament i powoływany przez króla. Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament …