Ziemiomorze – mapy Moreniki

Morenika – kontynent występujący także pod nazwami Mikrooceania, Oceania, Ziemomorze. To najstarszy kontynent Mikroświata, położony w sferze zachodniej. Obejmuje 195 wysp w pięciu dużych archipelagach: dreamlandzkim (104 wyspy), azteco-solardyjskim (20 wysp), nowofurlandzkim (22 wyspy), zachodniomorenikańskim (29 wysp) i natańskim (20 wysp). Poniżej znajdziesz aktualne i archiwalne mapy Moreniki. MAPY KONTYNENTU …

Najstarsza mikronacja – mapy Dreamlandu

Dreamland – królestwo położone w północno-wschodniej części Moreniki. Założone 1 sierpnia 1998 r. Obejmuje cały Archipelag Dreamlandzki. Na mocy Konstytucji z 2011 r. jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król pochodzący z dynastii Ebruzów. Szefem rządu jest premier wyłaniany przez parlament i powoływany przez króla. Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament …

Skorowidz do KIK-2013-03-DRE01GEO

SKOROWIDZ NAZW do mapy znaku: KIK-2013-03-DRE01GEO Powróć do map Dreamlandu Skorowidz zawiera nazwy występujące na mapie. Nazwy ułożone są w porządku alfabetu łacińskiego; litery ze znakami diakrytycznymi różnych alfabetów, oprócz polskiego, zostały potraktowane bez tych znaków. W przypadku nazw wieloczłonowych, z których przynajmniej jeden człon określa obiekt geograficzny, określenie(a) to(te) …

Alha

Alha – rzeka biegnąca południkowo z źródłem w masywie Przegrody Południowe w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 481 km (270 km dre.) i wije się ona w całości na Płw. Furlandzkim. Nad rzeką leżą Alhambra i Tryburg, a największym akwenem na jej trasie jest Jezioro Dasydzkie w środkowym …

Eldo

Eldo – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod górą Lamonit (1.865 m.n.p.m.) w Wielkich Górach Furlandzkich. Długość rzeki wynosi 30 km (17 km dre.) i stanowi ona prawobrzeżny dopływ Alhy.

Złota Alha

Złota Alha – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod szczytem Małonia (1.539 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 16 km (9 km dre.). Rzeka stanowi prawobrzeżny dopływ Alhy.

Potok Złocisty

Potok Złocisty – potok górski biegnący południkowo z źródłem pod górą Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość potoku wynosi 5 km (3 km dre.). Potok zasobny w złoto. Stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Eldo.

Kanion Lamber

Kanion Lamber – kanion w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland) o długości 37 km (20 km dre.) ogrodzony od północy Górami Rokitnickimi, od południa Masywem Rogatym i od zachodu Przegrodami Południowymi. Wzdłuż kanionu biegnie rzeka Alha. W środkowej części również Jezioro Marmer.

Masyw Rogaty

Masyw Rogaty – długie na 30 km (17 km dre.) pasmo górskie w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland), o przebiegu równoleżnikowym, oddzielające Kanion Lamber od Doliny Eldo. Źródła rzek: Złota Alha i Potok Złocisty. Zasobne w złoto. Najwyższym szczytem jest Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.).

Góry Candyjskie

Góry Candyjskie – góry w północo-centralnej części Płw. Furlandzkiego (Dreamland) ograniczone od zachodu rzeką Bermenika i od wschodu rzeką Alha. Najwyższy szczyt: Cad (2.101 m.n.p.m.).