7 grzechów głównych – II seminarium KPA

Obrazek

Seminarium
SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Fundamentami programu Klubu Politycznego św. Augustyna są m.in. walka z permisywizmem, obyczajowym zdziczeniem, porzuceniem standardów na rzecz ohydnej, bezproduktywnej i rozmijającej się daleko z kulturą ekspresji, która do niczego nie prowadzi poza wywołaniem efektu chwilowego skandalu, show. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu daliśmy się porwać niebezpiecznej grze, która oddala nas od Królestwa Dreamlandu, które mogło być dawniej przykładem dla wielu ludzi w kraju i za granicą, jako miejsce wysokiej kultury politycznej, choćby walka stronnictw i osób na barykadach sporu była zażarta. Należy dążyć do odnowy. Królestwu udało się osiągnąć cel zastępowalności pokoleń. Teraz nadchodzi czas odnowy moralnej. Wszyscyśmy bowiem zgrzeszyli. Seminarium „Siedem grzechów głównych” pomoże nam zidentyfikować te grzechy, przyznać się do nich i zaoferować konkretne środki zaradcze. Klub Polityczny św. Augustyna jest na to gotowy.

Seminarium potrwa co najmniej 2 tygodnie począwszy od 21 czerwca. Serdecznie zapraszamy do polemiki z wygłaszanymi referatami.

(-) Daniel von Witt
Prezes Klubu Politycznego św. Augustyna

Dodaj komentarz