KPA w czasie kadencji sześciu ostatnich premierów

Klub Polityczny św. Augustyna jest formacją aktywną już od pierwszej kadencji Premiera Rządu Królewskiego wybieranego w demokratyczny sposób. Od kwietnia 2016 roku do dnia dzisiejszego upłynęło pięć kadencji szefów rządów, a szósta powoli się kończy. Cztery z nich należały do premierów z naszej partii politycznej: Daniela von Witta (dwukrotnie), Auksencjusza Butodzieja-Witta i Oskara ben Groznego Witta.

Daniel von Witt rządził od 26 kwietnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku. W pierwszych wyborach jego kontrkandydatem był Angus Kaufman (z którym Daniel von Witt wygrał w pierwszej turze stosunkiem głosów 6 : 2), zaś w drugich wyborach – Prezerwatyw Tradycja Radziecki (z którym Daniel von Witt wygrał w drugiej turze stosunkiem głosów 15 : 13). Podczas pierwszej kadencji ministrami u Daniela von Witta byli: Marcin Mikołaj (Minister Sprawiedliwości), Auksencjusz Butodziej-Witt (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), Tomasz von Habsburg (Minister Promocji i Rozrywki), Torkan Ingawaar (Minister Spraw Zagranicznych) i sam Daniel von Witt (najpierw jako Minister Promocji i Rozrywki, a następnie Minister Sprawiedliwości). Podczas drugiej kadencji ministrami byli z kolei: Pascal de La Brun (Minister Administracji i Informatyzacji), Markocjusz van Koller (Minister Spraw Wewnętrznych), Auksencjusz Butodziej-Witt (Wiceminister Spraw Wewnętrznych), Mateusz von Kube (Minister Promocji i Rozrywki), Gaston de Senancour (Minister Spraw Zagranicznych), Christian von Kluck (Minister Spraw Zagranicznych) oraz sam Daniel von Witt (Minister Sprawiedliwości, później Minister Sprawiedliwości i Administracji oraz Minister Promocji i Rozrywki).

Auksencjusz Butodziej-Witt został Premierem 3 stycznia 2017 roku i był nim do 1 maja 2017 roku. Jego konkurentem w wyborach był Prezerwatyw Tradycja Radziecki, którego Auksencjusz pokonał stosunkiem głosów 14 : 8. Był trzecim premierem wybranym w głosowaniu powszechnym. Do jego rządu weszli: Gaston de Senancour (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), William Oxlade-Chamberlain (następca Gastona de Senancoura), David de Korsei (Minister Kultury), Leszek van der Fryssau (Wiceminister Kultury), Oskar ben Grozny (Minister Rozrywki), Daniel von Witt (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), Markocjusz van Koller (Minister Obrony Narodowej), Christian von Kluck (Minister Spraw Zagranicznych) oraz sam Pan Premier (Minister Edukacji).

Oskar ben Grozny Witt został Premierem 15 sierpnia 2017 roku i był nim do 27 listopada 2017 roku. Został zdjęty z urzędu w wyniku głosowania obywateli. Wstąpił na urząd konkurując z Angusem Kaufmanem, którego pokonał 10 do 5. Był piątym premierem wybranym w głosowaniu powszechnym. Jego rząd tworzyli: Auksencjusz Butodziej-Witt (Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego), Daniel von Witt (Minister Rozwoju a później Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Minister Sprawiedliwości), Tomasz von Habsburg (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a później Minister Gospodarki), Fryderyk Orański-Nassau (Minister Spraw Zagranicznych), oraz sam Premier (Minister Rozwoju).

Osoby będące członkami Klubu Politycznego św. Augustyna byli premierami łącznie przez 475 dni z dotychczasowych 678 dni, gdy Premier pochodzi z wyborów. Stanowi to 70% tego czasu. Szefowie rządów z KPA powoływali liczne gabinety i cieszyli się wysokim poparciem społecznym przez większą część swoich kadencji. Za ogromny sukces należy uznać sprawowanie władzy przez premierów z KPA trzykrotnie pod rząd od kwietnia 2016 roku do początku maja 2017 roku. Tego sukcesu długo nikt nie powtórzy. Partia stawiała na ludzi młodych, gdyż w 2017 roku rządzili z jej ramienia obywatele z krótkim stażem (Auksencjusz i Oskar). Niestety osoby te pod koniec swych kadencji wypalały się, co skutkowało przerywaniem dobrej passy augustianów (po kadencji Auksencjusza Oskarowi nie udało się wygrać wyborów z Torkanem Ingawaarem, zaś podczas ostatnich wyborów KPA nie wystawiła swojego kandydata, gdyż Oskar został przedwcześnie zdjęty z urzędu). Pokazało to, że szanse na ciągłość władzy KPA daje partii lider ugrupowania albo osoba, która byłaby bardzo aktywna i nie bała się wyzwań rzucanych w debacie publicznej tak przez sympatyków jak i przeciwników KPA. Klub Polityczny św. Augustyna posiada bogate doświadczenie w rządzeniu i będzie chciał je wykorzystać w najbliższych miesiącach.

Dodaj komentarz