Rozpoczęcie kongresu programowego KPA

Prezes Klubu Politycznego św. Augustyna Daniel von Witt rozpoczął w dniu dzisiejszym kongres programowy partii. Po krótkim nakreśleniu kontekstu i potrzeby organizacji takiego wydarzenia politycznego, nakreślił krótki plan Kongresu, który ma być podzielony na trzy etapy. W pierwszym, wynoszącym 3-4 dni, Kongres podsumuje dotychczasowe działania partii oraz jej udział w sprawowaniu władzy w Królestwie. Następnie, przez 7-8 dni klubowicze nakreślą zrewidowane założenia programowe oraz zaprezentują program wyborczy partii, która na sam koniec wybierze samego kandydata KPA na Premiera. Zakończenie Kongresu zbiegnie się bowiem w czasie z rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia i uczestnictwa w debatach podczas Kongresu.

Dodaj komentarz