Oskar ben Grozny Witt przedstawia swój program wyborczy

Klub Polityczny św. Augustyna postawił w najbliższych wyborach Premiera Rządu Królewskiego na Oskara ben Groznego Witta, który już po raz drugi jest kandydatem KPA na Premiera. Tym razem szanse na zwycięstwo wyborcze są większe z wielu powodów. Jednym z nich jest z pewnością program naszego kandydata, który ten zaprezentował dosłownie przed chwilą. Zapraszamy do zapoznania się z nim i poparcia Oskara ben Groznego Witta w głosowaniu, które rozpocznie się już za dwa dni!


Drodzy obywatele! Zbliżają się wybory, zatem przedstawiam wam program wyborczy KPA czyli to, jak nasz rząd będzie sprawował funkcje w następnej kadencji.

PROGRAM WYBORCZY

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tomasz von Habsburg

działy: administracja, sprawy wewnętrzne

Plany:

1. Pan Tomasz wyszedł z propozycją przyczynienia się do rozwoju systemu gospodarczego w naszym Królestwie, który zresztą zaprezentował na czym miałby się on opierać i jak funkcjonować Będzie również otwarty na współpracę z każdym, kto wyrazi chęć pomocy przy tym przedsięwzięciu, co MSWiA umożliwi oraz wynagrodzi.

(Istnieje już wersja demo!: login – Tomasz von Habsburg, hasło – test
Uwaga! Wczesna faza produkcji!)

2. Stworzyć system rejestracji pobytu. Na czym miałby on polegać? Mechanizm będzie się opierał na interaktywnej mapie całego Dreamlandu, z zaznaczonymi miejscowościami. System rejestrowałby miasto, w którym obywatel przebywa, a jeżeli chciałby zmienić miejsce pobytu, to mógłby skorzystać z oferty przewoźników lub kupić własny środek transportu (np. samochód marki Dreamcar) i nim pojechać. Aktualnie miasta, w Królestwie czynią tylko formę narracyjną i w jednym momencie możemy się znajdować w Alhambrze, a po chwili już w Dreamopolis wydając akt prawny, przy czym wygląda to, jakby mieszkańcy się teleportowali.

3. Celem ministra, będzie również odchudzenie biurokracji, która istnieje w naszym Królestwie. Zlikwidowane zostaną wszystkie oddzielne pomoce finansowe, a połączymy je w jedną instytucje – Królewski Fundusz Rozwoju i Aktywizacji, gdzie każdy młody obywatel będzie miał dostęp do pieniędzy państwowych, który będzie skupiał na sobie wszystkie formy aktywności takie jak: kultura, sztuka, rzemiosło, przedsiębiorczość.

4. Stworzenie witryny internetowej, na której będą zarejestrowane wszystkie gazety i odnośniki do ich stron w całej historii Dreamlandu (wartość historyczna). Na tej stronie będzie również możliwość umieszczenia baneru reklamujące czyjeś czasopismo. Dana gazeta opłaca ustaloną kwotę i „wynajmuje” przestrzeń dostępną na reklamę, na określony czas.

Minister Spraw Zagranicznych
Fryderyk Orański-Nassau

dział: sprawy zagraniczne

Plany:

1. W Królestwie od dziś panuje nowy Król – JKM Karolina Aleksandra, której korzenie sięgają Sarmacji. Jest to wspaniała okazja do lepszego zrozumienia przez nas sarmackiego punktu widzenia na pewne dzielące nas sprawy w ostatnich latach. Rząd KPA będzie starał się przywracać stosunkom dreamlandzko-sarmackim normalność w granicach zdrowego rozsądku, poczynając od deklaracji: „do sprawy Awary Południowej nie wracamy” oraz woli spotkań.

2. W tej kadencji, po wygranych wyborach KPA będzie zależało również na dobrych stosunkach z Rotrią, z racji ideologii partyjnej osadzonej na chrześcijaństwie. Ułatwia nam również to, że nasz minister przynależy do tamtejszego rodu. Zatem będziemy kontynuować to, co komuniści zaczęli, będziemy zawierać pakty obronne pomiędzy naszym krajem, a innymi. Celem naszego rządu, będzie zachowanie pozytywnych relacji z innymi państwami, ponieważ Królestwo potrzebuje pokoju, aby się rozwijać, zatem Królestwo będzie otwarte na układy/rozmowy z państwami aktywnymi i poważnymi. To wspomoże nasz kraj, jak i postawi nas w dobrym świetle w innych mikronacjach.

3. Musimy wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy Królestwem Dreamlandu, a Królestwem Elderlandu. Istnieje teraz wyraźny problem wśród niektórych obywateli, którzy traktują Elderland jak prowincje należącą do KD, tymczasem tak nie jest. Królestwo Elderlandu jest oddzielnym i suwerennym państwem, z własną bazą prawną, stanowiskami, obywatelami itd., a dzięki uprzejmości Dreamlandu mieści się na jego forum. Trzeba dobrze rozdzielić obie państwowości od siebie, aby sytuacje jak podczas bezkrólewia nie mogły się tak łatwo powtórzyć, gdyż dochodzi wtedy do nadużyć i nadszarpywania wzajemnego zaufania. Stosunki dreamlandzko-elderlandzkie powinny być oparte na jasnych regulacjach i rozszerzane, ale nie kosztem utraty suwerenności przez którąkolwiek ze stron.

Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego
Auksencjusz Butodziej-Witt

działy: promocja, rozrywka

Plany:

1. Powołanie programu partnerskiego – program ten miałby podnieść aktywność oraz ilość mieszkańców w Królestwie. Pan X zaprasza do Dreamlandu pana Y. Pan Y potwierdza, że pan X go zaprosił, więc obaj panowie są weryfikowani czy pan Y to nie multikonto (weryfikacja IP, bądź korzystanie z proxy) – Po pomyślnej weryfikacji, obaj panowie dostają po 10.000 D, Drugi miesiąc 20.000 D i 3 miesiąc (koniec) 30.000 DPodnosząc stopniowo wartość pieniądza w Dreamlandzie, ta propozycja może przyczynić się do rozwoju państwa, ponieważ w tej kadencji duży nacisk kładziemy na gospodarkę.

2. Modyfikacja stron dostępnych na serwerach Dreamlandzkich, zaktualizowanie danych oraz całkowite odświeżenie witryn. Niektóre dostępne strony pochodzą nawet z 2006 roku! Będziemy również postulować o spis wszystkich dostępnych w bazie stron, ponieważ planujemy zebrać oraz uporządkować szczegółową historię, a duża ilość młodych obywateli przecież nawet jej nie zna, poza pojedynczymi wydarzeniami, a wedle starego cytatu „Naród który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Daniel von Witt

dział: sprawiedliwość

Plany:

1. Uchylenie ustawy o forum – ustawa ta stanowi wyraz polityki totalnej kontroli względem wypowiedzi mieszkańców Królestwa i obcokrajowców korzystających z forum, czego bezpośrednim następstwem jest obecny kryzys sukcesyjny wyrosły na sprzeciwie wobec takiej polityki. Warto wspomnieć, że podobną, restrykcyjną ustawę o forum uchylono w kwietniu 2016 roku z inicjatywy pierwszego rządu KPA. W późniejszym czasie z inicjatywy komunistów przywrócono ustawę o forum, która przepoczwarzała się wielokrotnie w to, co mamy dziś. Należy ten akt ponownie uchylić, gdyż jest narzędziem do kontroli i pacyfikacji mieszkańców za to, co i jak mówią, w skrajnych przypadkach mogąc prowadzić do unicestwiania tak osób jak i ich wypowiedzi. Coś takiego jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.

2. Urządzenie sprawnej prokuratury – nie będzie osobnego urzędu prokuratora generalnego, a zadania prokuratury wykonywał będzie minister ds. sprawiedliwości. Pojawi się możliwość wnoszenia prywatnych aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z takiego oskarżenia, których katalog będzie rozszerzony. Wśród obywateli będzie prowadzona polityka informacyjna jak z tego instrumentu korzystać. Rola prokuratury w takich sprawach będzie ograniczona. Będzie to miało na celu zwiększyć możliwości „samoobrony” obywateli przed przemocą i atakami ze strony innych osób bezpośrednio przed sądem. Wprowadzone zostaną środki zapobiegawcze, o których zastosowanie będą mogli wnosić poszkodowani obywatele w takich sprawach. Prokuratura będzie miała wówczas prawo zastosować różne środki wobec podejrzanego, w zależności od charakteru przestępstwa, o które jest podejrzany.

3. Nowelizacja kodeksu karnego – zostanie on przejrzany pod kątem zgodności z Kartą Konstytucyjną. Wątpliwości KPA budzi kara eliminacji, która jest pozbawieniem danej osoby dostępu do Królestwa na zawsze (jest karą śmierci), podczas gdy Karta Konstytucyjna zabrania pozbawiania ludzi praw, a takim jest prawo do życia. KPA będzie postulować zmianę Karty lub Kodeksu Karnego w tym przedmiocie. W drugiej sytuacji kara eliminacji zostanie zniesiona i zastąpiona banicją, która będzie mogła być zasądzana nie tylko na miesiące, ale także na lata i dziesiątki lat.

4. Kontrola granicy państwowej i wydalanie osób niepożądanych – KPA planuje wprowadzenie ustawy o granicy państwowej i osobach niepożądanych w Królestwie Dreamlandu. Ustawa o granicy państwowej będzie dotyczyła form i możliwości kontroli napływu osób do Królestwa i pilnowania porządku na przejściach granicznych (forum i CRM), w ten sposób, by osoby z statusem persona non grata nie mogły do Królestwa powracać. Ustawa będzie przewidywała tryb nadawania statusu persona non grata wobec osób wrogich Królestwu, których celem jest szkodzenie mu jako całości oraz sposób egzekucji tych przepisów na przejściach granicznych.

5. Porządkowanie systemu prawnego po rządach komunistycznych – ministerstwo przejrzy system aktów prawnych Królestwa likwidując luki prawne i uchybienia, jakie mogły powstać za rządów komunistów.

Ministerstwo Rozwoju
Daniel von Witt

brak działu, wyznaczone zadania specjalne

Plany:

1. Wprowadzenie systemu głosów ważonych – postulat wprowadzenia głosów ważonych istnieje w naszej partii od jej założenia i zakłada, że osoby aktywne powinny mieć większe wpływy polityczne czy może nawet gospodarcze. Aktywność powinna być jedynym wyznacznikiem czyjeś pozycji. Ministerstwo będzie starać się wprowadzić głosy ważone aktywnością do Parlamentu Królewskiego, a jeśli eksperyment przyniesie pożądane rezultaty – wówczas także dowyborów i referendów.

2. Komercjalizacja instytucji kulturalno-naukowych – państwowe zarządzanie instytucjami kulturalno-naukowymi przynosi słabe rezultaty. Powinny one same się utrzymywać będąc zarządzane jak przedsiębiorstwa – przyciągać ofertą i zarabiać na tym na rynku, a nie poprzez dotacje państwowe. Instytucje nie radzące sobie i porzucane będą likwidowane, a ich dorobek archiwizowany w podobny sposób, w jaki działał Sted Asketil (jeden serwis będący skarbnicą danych).

3. Stworzenie i wdrażanie strategii rozwoju Królestwa – Królestwo Dreamlandu jako najstarsza i jedna z największych polskich mikronacji potrzebuje konkretnego długofalowego planu działania, „mapy drogowej”, przy pomocy której będzie mogło rozwijać się wraz z zmieniającymi się uwarunkowaniami. Na przyjęcie i realizowanie takiej strategii jest już ostatni moment w kurczącym się Mikroświecie.

Obrazek
Kandydat na Premiera Rządu Królewskiego

Dodaj komentarz