Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – odnowienie tytułu

BPSK nr 1147
LDKD #31946

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 grudnia 2009 roku

My, Edward Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Odnawiamy tytuł arystokratyczny hrabiego Kobemu Amaru Shakurowi.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.