Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Konstytucja

Konstytucja inaczej zwana ustawą zasadniczą lub ustawą konstytucyjną jest najwyższym w hierarchii aktem normatywnym, z którym muszą zachowywać zgodność wszystkie akty prawne niższe rangą.

KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJĄCA
Obowiązuje od 16 lutego 2016 roku