Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawy

Ustawy to akty prawotwórcze uchwalane przez Parlament Królewski oraz zatwierdzane i ogłaszane przez Króla. Gdyby monarcha odmówił zatwierdzenia uchwalonej ustawy, Parlament Królewski może odrzucić królewskie weto w głosowaniu większością trzech piątych parlamentarzystów. Wówczas Król musi ogłosić ustawę, już bez zatwierdzania, i wchodzi ona w życie.

USTAWY OBOWIĄZUJĄCE

Jeżeli jesteś zainteresowany historią poszczególnych przepisów możesz zajrzeć również do poniższych katalogów: