Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekrety

Dekrety to akty normatywne, równe mocą ustawom, które ma prawo wydawać Król sprawując swoją władzę ustawodawczą. W zależności od zakresu przedmiotowego, Król wydaje dekrety samodzielnie bądź za zgodą wyrażoną przez Parlament Królewski.

DEKRETY OBOWIĄZUJĄCE

Jeżeli jesteś zainteresowany historią poszczególnych przepisów możesz zajrzeć również do poniższych katalogów: