Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Traktaty uznaniowe

Traktaty uznaniowe, właściwie Traktaty o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych to umowy międzynarodowe zawierane przez Królestwo Dreamlandu w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych z państwem obcym i uregulowaniu zasad, na których stosunki te będą prowadzone. Uwaga! Niektórych traktatów może nie być w poniższym spisie (znajdowały się w archiwalnych wersjach bazy), co nie równa się z automatu, że Królestwo Dreamlandu na pewno nie posiada nawiązanych stosunków dyplomatycznych z danym krajem. Wówczas należy szukać dokumentu w innych źródłach.

TRAKTATY OBOWIĄZUJĄCE

TRAKTATY ARCHIWALNE
(wygasłe lub zerwane)