Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Umowy międzynarodowe

Ratyfikowane umowy międzynarodowe to źródła prawa międzynarodowego, których Królestwo Dreamlandu jest stroną z własnej woli. Służą do regulowania stosunków międzynarodowych. Organami państwowymi uprawnionymi z mocy Karty Konstytucyjnej do zawierania umów międzynarodowych są: Król, Premier Rządu Królewskiego oraz Minister Spraw Zagranicznych. Inne osoby mogą zawierać umowy tylko wtedy, gdy posiadają odpowiednie pełnomocnictwa. W Królestwie Dreamlandu prawo do ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych przysługuje w pełni Królowi.

WSZYSTKIE UMOWY MIĘDZYNARODOWE OBOWIĄZUJĄCE

WSZYSTKIE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ARCHIWALNE