Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Sarmacja)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

uznając poniższą Umowę za celową i konieczną postanawiamy, co następuje:

I. Ratyfikujemy przedstawioną poniżej Umowę o uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej podpisaną w dniu 24 lipca 2015 roku.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Jego Królewska Mość
MARCIN I MIKOŁAJ
Król Dreamlandu i Elderlandu
reprezentowany przez:
Jego Królewską Wysokość Pavla Svobodę
Premiera Rządu Królewskiego

oraz

Jego Książęca Mość
TOMASZ IVO HUGO
Książę Sarmacji i Król Baridasu
osobiście

zawierają:

UMOWĘ
O uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej

Artykuł 1.
Księstwo Sarmacji uznaje objęcie przez Królestwo Dreamlandu suwerennego zwierzchnictwa nad całością terytorium Królestwa Scholandii w wyniku Traktatu o Unii zawartego dnia 13 lipca 2015 roku między Królestwami Dreamlandu i Scholandii.

Artykuł 2.
Królestwo Dreamlandu zrzeka się praw do terytorium Awary Południowej na rzecz Królestwa Baridasu.

Zawarto dnia 24 lipca 2015 roku w Królewskim Mieście Ekorre

Podpisali:
(—) Pavel Svoboda, r.s.
(—) Tomasz Ivo Hugo