Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawy zmieniające/uchylające

Ustawy zmieniające i uchylające to akty normatywne przyjmowane przez Parlament Królewski w celu zmiany treści obowiązujących ustaw lub dekretów. Do tej kategorii nie zalicza się ustaw, które zastępują starsze przepisy, a także ustaw, w których przepisy zmieniające stanowią tylko część postanowień ustawy.

USTAWY ZMIENIAJĄCE/UCHYLAJĄCE