Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekrety zmieniające/uchylające

Dekrety zmieniające i uchylające to akty normatywne wydawane przez Króla, których celem jest dokonanie zmian w przepisach obowiązujących ustaw federalnych lub dekretów królewskich, bądź ich uchylenie.

DEKRETY ZMIENIAJĄCE/UCHYLAJĄCE