Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Rozporządzenia zmieniające/uchylające

Rozporządzenia federalne zmieniające lub uchylające to akty wydawane przez Rząd Królewski lub jego członków w celu zmiany obowiązujących rozporządzeń federalnych.

ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE/UCHYLAJĄCE