Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MKiN ws. zmiany rozporządzenia ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK Nr 3788
FDKD Nr 23/2945

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia federalnego Ministra Kultury i Nauki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
W rozporządzeniu federalnym Ministra Kultury i Nauki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych wraz z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:
(1) w art. 2. ust. 1. skreśla się pkt. 5.
(2) w art. 1. ust. 1. dodaje się po pkt. 3. punkt czwarty w następującym brzmieniu: „(4) Fundusz Stypendialny”

Art. 2.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Martin Schlesinger-Asketil
Minister Kultury i Nauki