Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

07.2. Teksty zmieniające

Teksty rozporządzeń federalnych zmieniających inne rozporządzenia federalne.

RF MSWiA ws. zmiany RF ws. terminów składania sprawozdań

BPSK nr 6478

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 listopada 2017 roku

ws. zmiany Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. wyznaczenia terminu składania sprawozdań z realizacji przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków Skarbu Królestwa i… Czytaj dalej

RF MSWiA ws. zmiany RF ws. form i trybu pomocy z Funduszu Startowego

BPSK nr 6467

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. form i trybu ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Startowego

Działając na… Czytaj dalej

RF MSWiA ws. zmiany RF ws. przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

BPSK nr 6416

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie zmiany Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych ws. przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 zdanie drugie Ustawy Federalnej… Czytaj dalej

RF PRK ws. odwołania Ministra Kultury i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

BPSK nr 5941
FDKD nr 23/7035

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania Ministra Kultury i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ja, Auksencjusz markiz Butodziej-Witt, Premier Rządu Królewskiego,

działając na podstawie art. 1… Czytaj dalej

RF MSWiA ws. zmiany RF ws. przyporządkowania podmiotów finansów

BPSK nr 5888
FDKD nr 23/6781

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Rozporządzenia w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 zdanie drugie Ustawy Federalnej… Czytaj dalej

RF PRK ws. odwołania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (de Senancour)

BPSK nr 5882
FDKD nr 23/6741

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie odwołania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ja, Auksencjusz markiz Butodziej-Witt, Premier Rządu Królewskiego,

działając na podstawie art. 1 ust. 2 i… Czytaj dalej