Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Postanowienia królewskie

Postanowienia królewskie to akty wydawane przez Króla w sprawach indywidualnych na podstawie aktów normatywnych, a także akty ratyfikacji bądź wypowiedzenia umów międzynarodowych czy też akty powołania/odwołania urzędników.