Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Akt powołania ambasadorów [von Salvepol – MW, KS, Orański-Nassau – PKR]

MY, KAROLINA ALEKSANDRA,
w imieniu
ALFREDA,
Dziewiątego Króla Ebruz, króla Dreamlandu i Scholandii,

pana ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniora Furlandii i Luindoru, zwierzchnika Skytji,
seniora Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródła sprawiedliwości, zwierzchnika sił zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
oznajmiamy, co następuje:

*

Za radą Premiera Naszego Rządu, pragnąc pogłębienia udziału Naszego Królestwa w życiu społeczności ogölnomikroświatowej, zważając na ich szczególne doświadczenie i talenty dyplomatyczne:

  • posyłamy księcia Mata Maxa von Salvepola jako ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Naszego Królestwa do Księstwa Sarmacji oraz Mandragoratu Wandystanu,
  • posyłamy hrabiego Fryderyka Orańskiego-Nassau jako ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Naszego Królestwa do Państwa Kościelnego Rotrii.
*
Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 6 października 2018 roku

Karolina Aleksandra, r.s., regentka