Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Akt abdykacji

MY, ALFRED,
Dziewiąty Król Ebruz, król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
oznajmiamy, co następuje:

*

Ustępujemy z tronu Królestwa Dreamlandu i Królestwa Scholandii, nie wyznaczając następcy.

*

Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 11 grudnia 2018 roku

Alfredus rex