Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Akt zarządzenia wyborów Premiera Rządu Królewskiego


MY, ALFRED,
Dziewiąty Król Ebruz, król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
oznajmiamy, co następuje:

*

Jako iż przyszedł ku temu czas, wyznaczony właściwą ustawą, zarządzamy wybory Premiera Rządu Królewskiego. Kolejne tygodnie wyborcze będą przypadały na dni: 1) 3–9, 2) 10–16, 3) 17–23 grudnia 2018 r. W normalnym toku czynności wyborczych w pierwszym tygodniu ma miejsce wpisywanie się zainteresowanych startem w wyborach na listę kandydatów, w drugim odbywa się głosowanie (w weekend), a w trzecim następuje ogłoszenie wyników wyborów oraz stwierdzenie ich ważności. Gdyby pierwsze głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia wyborów, w trzecim tygodniu zamiast tego następuje powtórne głosowanie, a cała procedura przedłuża się o tydzień.

*

Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 2 grudnia 2018 roku

Alfredus rex