Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Przekazanie korony

Ekorre, 26 maja 2018
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I. Ustępujemy z tronu, wyznaczając następcą tronu JKW Martina Alfreda Schlesingera-Asketila.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra