Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przywrócenia obywatelstwa i tytułu honorowego (Kaufman)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 24 grudnia 2015 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przywracamy obywatelstwo Angusowi Kaufmanowi, legitymującemu się Numerem Identyfikacji Mieszkańca 823080.

II. Przywracamy Angusowi Kaufmanowi tytuł honorowy, jaki przysługiwał mu w chwili utraty obywatelstwa.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.