Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 4 stycznia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

korzystając z prerogatywy nadanej Nam mocą Konstytucji Królestwa Dreamlandu postanawiamy, co następuje:

I. Wprowadzamy na terenie Królestwa Dreamlandu stan wyjątkowy do 15 lutego 2016 roku.

II. Zawieszamy poniższe przepisy Konstytucji Królestwa Dreamlandu:
(1) art. 16;
(2) art. 18, 19;
(3) art. 20 ust. 6;
(4) art. 24 ust. 2-4;
(5) art. 25 ust. 2;
(6) art. 26;
(7) at. 31 ust. 2.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.