Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przyznania indygenatu i tytułu honorowego (von Thorn)

BPSK nr 5546
FDKD nr 23/5660

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. W uznaniu zasług dla Królestwa Dreamlandu oraz konsekwentnych wysiłków na rzecz budowy relacji dobrosąsiedzkich między społecznościami Królestwa Dreamlandu i Księstwa Sarmacji, przyznajemy Robertowi wicehrabiemu Januszowi von Thorn prawo do posługiwania się tytułem arystokratycznym nadanym mu przez Koronę Sarmacką.

II. Nadajemy Robertowi Januszowi von Thron tytuł hrabiego.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.