Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. nadania orderów (Święto Królestwa)

BPSK nr 5543
FDKD nr 23/5659

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

stanowimy, co następuje:

I. W uznaniu w uznaniu wybitnych zasług oddanych Królestwu na każdym wyobrażalnym polu, pragniemy uhonorować  Daniela księcia von Witta Krzyżem Wielkim Orderu Czerwonego Orła.

II. W uznaniu szczególnych zasług na rzecz odbudowy państwa – jego instytucji, struktur i etosu funkcjonariusza publicznego – oraz w podzięce za codzienne zaangażowanie na niwie publicznej, pragniemy uhonorować obywateli Królestwa:
(1) Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
(2) Mat Maxa von Salvepola – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
(3) Auksencjusza Butodzieja-Witta – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
(4) Gastona de Senancoura – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
(5) Roberta Janusza von Thorna – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Dreamlandu.

III. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.