Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. nadania tytułów honorowych

BPSK nr 5548
FDKD nr 23/5661

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Nadajemy następujące tytuły honorowe:
(1) baron Auksencjusz Butodziej-Witt otrzymuje – wyjątkowo z pominięciem tradycyjnej kolejności, w uznaniu za szczególne zaangażowanie – tytuł hrabiego, odtąd znany będzie jako Auksencjusz hrabia Butodziej-Witt;
(2) baron Torkan Ingawaar otrzymuje tytuł wicehrabiego, odtąd będzie znany jako Torkan wicehrabia Ingawaar;
(3) sir Gaston de Senancour otrzymuje tytuł barona, odtąd będzie znany jako Gaston baron de Senancour;
(4) sir Wilhelm von Wolff otrzymuje tytuł barona, odtąd będzie znany jako Wilhem baron von Wolff;
(5) Tomasz von Habsburg zostaje włączony w poczet szlachty, odtąd będzie znany jako sir Tomasz von Habsburg;
(6) William Oxlade-Chamberlain zostaje włączony w poczet szlachty, odtąd będzie znany jako sir William Oxlade-Chamberlain;
(7) Mateusz von Kube zostaje włączony w poczet szlachty, odtąd będzie znany jako sir Mateusz von Kube;
(8) Jakub Goferow zostaje włączony w poczet szlachty, odtąd będzie znany jako sir Jakub Goferow;
(9) Markocjusz van Koller zostaje włączony w poczet szlachty, odtąd będzie znany jako sir Markocjusz von Koller.

II. Zobowiązujemy uhonorowanych do zgłoszenia się do Heroldii Królestwa po złożeniu przysięgi wierności, celem dokonania stosownych ustaleń co do herbu, a jeżeli już taki posiadają – co do jego odpowiedniej modyfikacji.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.