Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – ponowne wybory do IP XIII kadencji

BPSK nr 1035
LDKD #31218

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Zarządzam ponowne wybory do Izby Poselskiej XIII kadencji według
następującego kalendarza wyborczego:
(1) 4 – 10 sierpnia 2009 r. – zgłaszanie kandydatów na posłów;
(2) 11 – 13 sierpnia 2009 r. – zgłaszanie ewentualnych skarg na odmowę
rejestracji zgłoszonego kandydata;
(3) 14 sierpnia 2009 r. – ogłoszenie listy kandydatów na posłów;
(4) 15 – 22 sierpnia 2009 r. – formalna kampania wyborcza;
(5) 23 – 29 sierpnia 2009 r. – głosowanie z wykorzystaniem
elektronicznego formularza;
(6) 30 sierpnia – 1 września 2009 r. – zgłaszanie ewentualnych skarg
na poprawność przeprowadzenia wyborów;
(7) 2 września 2009 r. – wystawienie zaświadczeń wybranym posłom, przy
założeniu braku skarg na poprawność przeprowadzenia wyborów,
(8) 3 września 2009 r. – planowane otwarcie Izby Poselskiej XIII kadencji.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.