Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – NAMIESTNIK KORONNY LUINDORU

BPSK Nr 2143

FDK 23/519

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 kwietnia 2011 roku
My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc. 

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy Steda Asketila na Namiestnika Koronnego Luindoru na okres sześciu miesięcy.

II. Wyrażamy zgodę na reprezentowanie w Naszym Senacie Luindoru przez króla seniora Artura Piotra.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.