Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – NOBILITACJE SZLACHECKIE

BPSK Nr 2149

FDK 23/524

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc. 

postanawiamy, co następuje:

I. Nadajemy następujące tytuły honorowe:
(1) Michał zostaje włączony w poczet szlachty, znany będzie odtąd jako sir Michał;
(2) Hans von Witt zostaje włączony w poczet szlachty, znany będzie odtąd jako sir Hans von Witt.

II. Zobowiązujemy uhonorowanych do zgłoszenia się do Heroldii Królestwa niezwłocznie po złożeniu przysięgi wierności, celem dokonania stosownych ustaleń co do herbu, a jeżeli już taki posiadają – co do jego odpowiedniej modyfikacji.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.