Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Marszałek Dworu

BPSK nr 1164
LDKD #32088
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 stycznia 2010 roku

My, Robert, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na Marszałka Naszego Dworu Pawła Erwina diuka de Archien – Liberi.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.