Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. regencji

BPSK nr 6544

Ekorre, 16 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

o Regencji

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I. Ustanawiamy regencję.

II. Na urząd Regenta Królestwa powołujemy Jego Królewską Wysokość Alfreda.

III. Przekazujemy Regentowi Królestwa wykonywanie w Naszym imieniu wszelkich prerogatyw Korony do czasu Naszego odmiennego postanowienia.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra