Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Prezes Sądu Królestwa

BPSK nr 1179
LDKD #32094

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 stycznia 2010 roku

My, Robert, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na urząd Prezesa Sądu Królestwa króla seniora Artura Piotra.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.