Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania lorda

BPSK nr 5524
FDKD nr 23/5564

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 20 lipca 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

w odpowiedzi na złożony wniosek postanawiamy, co następuje:

I. Włączamy Mat Maxa von Salvopola w skład Parlamentu Królewskiego.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.